Tilbake - Indietro - Back
 

Vennligst fyll ut skjemaet for å gjøre din reservasjon. Når du klikker på SEND, åpnes en ny boks på enheten din.
Herifra blir din reservasjon gyldig. Takk og velkommen
.

Compila il modulo per effettuare la prenotazione. Dopo aver fatto clic su SEND, sul tuo dispositivo verrà aperta una nuova casella.
Da qui la prenotazione sarà valida. Grazie e benvenuto.

Please fill out the form to make your reservation. After clicking SEND a new box will open on your device.
From here the booking will be valid. Thank you and welcome
.


Forsiktig: Reservasjonen er gyldig kun hvis bekreftes av vare email eller telefonsamtale.

Attenzione: La prenotazione é valida solo se confermata da una nostra e-mail o chiamata telefonica.


Attention please: The reservation is valid only if confirmed by our e-mail or phone call.


Booking Service
Servizio di prenotazione
Reservation Service

Name
Phone
eMail
Dato Data Date
Timer Hours Ore
Mennesker Persone People
Merknader Note Notes

Reservations for today, pleas call 45225021 after 16:00. Thank you
Prenotazioni per oggi, chiamare al 45225021 dopo le 16:00. Grazie
Reservasjoner for i dag, kaller 45225021 etter 16.00. Takk